Het ’t Hooghe Landt College in Amersfoort heeft 70 leerlingen uitgedaagd om een insectenmaaltijd te ontwerpen voor leerlingen. De maaltijd moet een goede samenstelling hebben van voedingstoffen en geschikt zijn om op grote schaal te produceren. Wij mochten de leerlingen enthousiasmeren en ze voor de eerste keer kennis laten maken met de verschillende insecten die beschikbaar zijn en hoe ze smaken.

Interessant is dat een aantal leerlingen het zelfs aandurfde om levende sprinkhanen en meelwormen te eten. Wie durft dat ook aan?